(NL) De situatie in Europa

Door het vorige project "It’s time” werd duidelijk dat kwalificaties voor praktijkopleiders op het niveau van hoger onderwijs van groot belang zijn en dat er een toenemende vraag is naar betere en innovatieve opleidingsprogramma's voor praktijkopleiders in heel Europa. Het opleidings- en trainingsaanbod blijkt op dit gebied vaak onvolledig. In veel landen zijn er geen of weinig opleidingen en trainingen die verder gaan dan een basistraining in instructie methoden en worden vaak hogere diploma's alleen aangeboden op universitair niveau. Het It’s Time project heeft bewezen dat er behoefte bestaat aan een betere kwaliteit van de opleiding voor praktijkopleiders en nieuwe aanbiedingen naar aanleiding van het project It’s time zijn positief ontvangen.

Deze opleidingen en trainingen moeten niet alleen aandacht besteden aan pedagogische en didactische competenties, maar ook aan competenties op het gebied van loopbaan en nascholings advies, vaststellen van opleidingsbehoeften bij mensen en het bedrijf, bij te dragen tot persoonlijke ontwikkeling en interculturele competenties. De kwalificatieprofiel en het opleidingsprogramma ‘The European Workplace Tutor” (vergelijkbaar met het Duitse Aus-und Weiterbildungspädagoge) beantwoordt aan deze behoefte door het ontwikkelen en versterken van vaardigheden op eerder genoemde gebieden.

Uit een analyse van de Europese kwalificaties voor praktijkopleiders in de deelnemende partnerlanden blijken de volgende resultaten per land:

 

Land

Bestaande qualificaties vergelijkbaar met de ‘The European Workplace Tutor’

Beschrijving en niveau

Duitsland

pedagogue for IVET and CVET?(Aus- und Weiterbildungspädagoge)

 • Kwalificatie op EQF niveau 6
 • Professionele ervaring met didactische /pedagosische kennis
 • trainingen worden aangeboden in bedrijven voor eigen personeel (bedrijfsspecifieke qualificaties)
 •  Ook universitaire programma's worden aangeboden op het gebied van de beroepsopleiding / Professionele Pedagogische, Opleidings Management, Onderwijs Wetenschap enz.

Hongarije

practice trainer

 • kwalificatie op het ISCED-niveau 5B of een
 • beroepsonderwijs trainer met een diploma op het maximale niveau van ISCED 4C die wordt gevolgd buiten het schoolsysteem.
 • niet-pedagogische functies die assisteren bij het met een diploma niveau van ISCED 4C

Roemenië

coach or

in-company trainer

 • kwalificatie op ISCED-niveau 5A
 • 3 jaar ervaring in training nodig
 • Aan de andere kant zijn er in-company trainers die verantwoordelijk zijn voor de professionele ontwikkeling van de medewerkers ook met een ISCED-niveau 5A of 6
 • kwalificaties worden aangeboden buiten het schoolsysteem
 • gebruikelijke HR-managers of managers met een kwalificatieniveau op ISCED 5A of 6 (EQF 6,7,8) belast met de rol van de begeleiding
 • Geen positie vergelijkbaar met ‘The learning proces guide”

Spanje

in-company instructor/trainer

workplace/practical work experience tutor

 • kwalificatie op EQF niveau 5
 • professionele ervaring in het geven van instructie
 • extra geavanceerde technische opleiding vor CVET instructeurs kan worden opgedaan buiten het schoolsysteem
 •  geen beroep lijkt op het leerproces gids

Nederland

manager

 • manager neemt de rol van de praktijkopleider
 • non-formele opleidingen voor managers op het Nederlandse mbo-niveau 3 of 4 (EQF-niveau 3 of 4)
 • non-formeel train de trainer opleidingen op een hoger opleidingsniveau aan een trainer of adviseur (EQF niveau 6) worden
 • "Opleidingskunde" op EQF niveau 5-6 met een Bachelor diploma, duurt 4 jaar

Finland

workplace instructors/trainers

 • geen formele erkenning voor de begeleiding van IVET of CVET studenten op de werkplek
 • over het algemeen ervaren voormannen en geschoolde werknemers zonder pedagogische vaardigheden (EQF niveau 5)
 • mogelijkheid van een Vocational Teacher Education Programme (Polytechnic dergree op EQF niveau 6)
 • werkplek docenten kan zich inschrijven op de werkvloer Instructor Training Programme welke wordt uitgevoerd buiten het schoolsysteem
 • mogelijkheid om te studeren voor de Specialist in competentiegerichte kwalificaties aan de Universiteit

Portugal

tutors

 • moet 3 jaar geregistreerd werkervaring en een pedagogische opleiding kwalificatie (EQF niveau 5)
 • geen speciale kwalificatie voor de werkplek docenten in de Portugese erkenningsregeling must have 3 years of recorded working experience and a pedagogic training qualification (EQF level 5)