Európai helyzetkép

A közelmúltban megvalósított,"It's time" - fels?fokú képesítések európai képzési szakembereknek" cím? projekt rámutatott, hogy Európa szerte igény van továbbfejlesztett és innovatív képesítési programokra a szakképzésben dolgozók képzésében. A területhez kapcsolódó képzési piac jelenleg meglehet?sen sokféle. Sok országban teljesen hiányzik, vagy csak kevés olyan képzési program létezik, amely többet kínálna az alapfokú oktatói alapismeretek átadásánál, fels?fokú képesítések pedig csak egyetemi szinten szerezhet?ek. Az „It's time“ projekt bebizonyította, hogy van igény a jobb min?ség? képzésekre, az új képzéseknek pedig pozitív fogadtatása van.

Els?sorban a pedagógiai, képzési és pályatanácsadási, valamint az egyéni és vállalati képzési igényének felmérése, a munkaer? általános és interkulturális kompetenciáinak terén szükséges a fejlesztés. Az EWT program (ami összevethet? a német „Aus- und Weiterbildungspädagoge” képesítéssel) ezen képességek fejlesztése és meger?sítésére fókuszál.

Összehasonlító elemzés készült az európai szakképzési szakemberek képesítéseir?l, melynek eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze:

ország

a munkahelyi oktatónak megfelel? képesítés

leírás és képesítési szint

Németország

szakmai alap- és továbbképzésben dolgozó pedagógus (Aus- und Weiterbildungspädagoge)

 • EKKR 6. szint
 • didaktikai/pedagógiai téren szerzett szakmai tapasztalat
 • vállalatok által a munkavállalók számára biztosított képzések (vállalat-specifikus képesítések)
 • egyetemi szint? programok a szakképzés/szakpedagógia, oktatás-menedzsment, oktatástudomány, stb., terén

Magyarország

gyakorlati oktató

 • ISCED 5B szint? képesítés, vagy
 • az iskolarendszeren kívüli képzésben megszerzett, max. ISCED 4C szint? képesítéssel rendelkez? szakoktató
 • ISCED 4C szint? képesítést megkövetel?, a tanítást és oktatási munkát segít?, nem pedagógiai jelleg? munkakör

Románia

coach vagy vállalati oktató

 

 • ISCED 5A szint? képesítés
 • a képzés/oktatás terén szerzett, 3 éves munkatapasztalat
 • vállalati képzésben: ISCED 5A vagy 6 szint? képesítéssel rendelkez?, a munkavállalók szakmai fejl?déséért felel?s képzési szakemberek
 • a képesítések az iskolarendszeren kívül is megszerezhet?ek
 • ISCED 5A vagy 6 (EKKR 6, 7, 8) szint? képesítéssel rendelkez?, tutorálást végz? HR vagy egyéb menedzserek
 • Hiányzik a "tanulási folyamat tanácsadó"-hoz hasonló foglalkozás

Spanyolország

vállalati oktató/tréner

munkahelyi tutor/munkahelyi gyakorlat tutor

 • EKKR 5. szint? képesítés
 • az oktatás terén szerzett szakmai tapasztalat
 • a szakmai továbbképzésben oktató továbbképzése az iskolarendszeren kívül is megszerezhet?
 • nincs a tanulási folyamat tanácsadónak megfelel? munkakör

Hollandia

manager

 • menedzser tölti be a munkahelyi tutor szerepét
 • a holland MBO szint? (EKKR 3., 4. szintjének megfelel?), nem formális képzések menedzserek számára
 • nem formális, 'tréner' vagy 'konzultáns' képesítést adó, fels?fokú képz?k képzése program (EKKR 6. szint)
 • egyetemi alapszint? (BA), kb. négyéves képzés ("Opleidingskunde")

Finnország

munkahelyi oktatók/képz?k

 

 • hiányzik a szakmai alap- és továbbképzésben tanulók munkahelyi gyakorlata során a tutorálását végz?k tevékenységének formális elismerése
 • általában gyakorlattal rendelkez? csoportvezet?k és szakmunkások, pedagógiai kompetenciák nélkül (EKKR 5. szint)
 • a szakmai tanárképzés program egy opció (EKKR 6. szint?, m?szaki f?iskolai fokozat)
 • a munkahelyi oktatók részt vehetnek az iskolarendszeren kívül szervezett Szakmai Tanárképzési programban
 • lehet?ség van a "Kompetencia alapú képzési szakember", egyetemi szint? képzési programban való részvételre

Portugália

tutor

 • legalább 3 éves, igazolható munkatapasztalat és pedagógiai képzettség (EKKR 5. szint)
 • a portugál képesítései rendszerb?l hiányzik a munkahelyi oktatók képesítése