(NL) The European Workplace Tutor

Opleiders in Beroepsonderwijs en-opleiding worden in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe taken en uitdagingen. De verschuiving van instructeur naar begeleider vereist een volledige heroverweging van de rol van opleiders in het beroepsonderwijs en-opleiding. Het vereist een breed scala aan competenties die tot op heden slechts langzaam hun weg vinden naar kwalificatieprofielen en erkende opleidingsprogramma's. Duitsland heeft de afgelopen jaren een belangrijke stap gezet en reageerden op de nieuwe bekwaamheidsvereisten, door de ontwikkeling van de kwalificaties van "Berufspädagoge" en "Aus-und Weiterbildungspädagoge".

In tegenstelling tot veel bedrijfsdocenten, zijn praktijkopleiders vaak afkomstig van de werkvloer zelf en werken ze daar ook. De praktijkbegeleider, begeleidt en beoordeelt (lerende)collega’, op basis van zijn eigen technische vakkennis en -vaardigheden. Daarnaast analyseert hij de leerbehoeften en kansen op de werkvloer, regelt en ontwikkelt hij opleidings- en trainingsprogramma's, en is hij bevoegd om opleidingscertificaten, die erkend zijn binnen het bedrijf en / of de sector af te geven.