The European Workplace Tutor – Eurooppalainen työpaikkaohjaaja

Ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevät kohtaavat yhä useammin työssään uusia tehtäviä ja haasteita. Muutos kouluttajasta oppimisen ohjaajaksi vaatii kokonaan uudenlaista ajattelutapaa ammatillisilta kouluttajilta. Uudet roolit ja vastuut vaativat myös laaja-alaista osaamista, joka vähitellen sisällytetään tunnustettuihin koulutusohjelmiin. Saksassa on jo otettu iso askel vastaamaan uusiin pätevyysvaatimuksiin sisällyttämällä korkea-asteen tutkinto Berufspädagoge ja Aus- und Weiterbildungpädagoge osaksi koulutusjärjestelmää.

Työpaikkaohjaajat ovat tavallisia ammattityöntekijöitä ja he myös jatkavat työskentelyään normaalisti ohjausroolinsa ohessa. Työpaikkaohjaaja kouluttaa, valmentaa, ohjaa ja arvioi työtovereitaan työssä perustuen hänen omaan tekniseen osaamiseensa ja tietoon. Lisäksi hän analysoi oppimistarpeita ja -mahdollisuuksia työpaikalla ja kehittää koulutusohjelmia sekä on valtuutettu myöntämään koulutustodistuksia, jotka tunnustetaan yrityksen sisällä ja/tai ao. alalla.