(NL) Testen van de trainingsmodule

Het project wil het profiel van “The European Workplace Tutor” en het profiel van “The learning proces guide” overdragen aan de nationale kwalificatiesystemen van de deelnemende landen door ze te integreren in bestaande relevante nationale profielen.Bij de ontwikkeling van een certificeringsmodel wordt rekening gehouden met de bestaande nationale kwalificatie systemen van de deelnemende partnerlanden. Hierin wordt ook aandacht besteed aan eerder verworven competenties door middel van informeel en niet-formeel leren in lijn van het profiel van “The Europese Workplace Tutor” en de “Learning Process Guide”.

Binnen het project wordt ook een op zichzelf staande trainingsmodule voor de "Learning Process Guide "(dat deel uitmaakt van de module structuur van de Europese werkplek tutor) ontwikkeld. Deze trainingsmodule is gebaseerd op een blended learning systeem, een combinatie van face tot face sessies, E-learning en leren op de werkplek. Er vindt een test van deze trainingsmodule plaats. De test wordt uitgevoerd in alle deelnemende landen, met uitzondering van Oostenrijk.

Er is een moodle leerplatform hiervoor beschikbaar. Die werd ontwikkeld in de vorige "It’s Time"-project.

Inhoud van de trainingsmodule

 • Van instructeur naar begeleider
 • Modereren van leergroepen
 • Begeleiden van discussies en communicatieve vaardigheden
 • Motivatie
 • Heterogene leergroepen en samenwerkend leren
 • Pedagogiek en cultuur onderwijs
 • Problematisch gedrag van trainers
 • Juridische basiskennis
 • Leerproblemen
 • Conflicten, uiteenlopende (norm-inbreuk makende) gedrag van leerlingen, pesten, geweld
 • Interculturele competenties, leerlingen met verschillende culturele achtergronden
 • Psychologische aspecten en aandoeningen.