Siirto (pilotointi)

Projektissa aiotaan siirtää European Workplace Tutor ja Learning Process Guide pätevyysprofiilit osallistujamaiden kansallisiin järjestelmiin integroimalla ne asianomaisiin jo olemassa oleviin profiileihin. Sertifiontimalli, joka kehitetään myös projektissa, ottaa huomioon olemassa olevat kansalliset tutkinnot ja nostaa esiin eri vaihtoehdot, joilla tunnistetaan ja tunnustetaan eri tavoin hankittu osaaminen (informaali ja non-formaali) ja tutkinnot tai tutkinnon osat osaksi eurooppalaisen työpaikkaohjaajan / oppimisprosessin ohjaajan pätevyyttä.

Projektissa kehitetään itsenäisenä toteutettava tutkintomoduuli oppimisprosessin ohjaukseen (osa European Workplace Tutor -tutkintoa). Moduulia testataan kaikissa projektin osallistujamaissa lukuun ottamatta Itävaltaa pilotteina. Piloteissa koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu kontaktiopetuskerroista, verkko-oppimisesta sekä työssä oppimisesta. Verkko-opiskelussa käytetään it’s time -projektin Moodle-alustaa.

Oppimisprosessin ohjaus -moduulia pilotoidaan Saksassa, Espanjassa, Suomessa, Unkarissa, Hollannissa, Portugalissa ja Romaniassa

Pilottikoulutukset kestävät kuusi kuukautta, osallistujia pitää olla vähintään 8 henkilöä ja koulutuksessa pitää saavuttaa moduuliin oppimistulokset. Osallistujamaat pilotoivat itsenäisesti oman kansallisen järjestelmänsä mukaisesti, jolloin koulutuksen määrällinen kesto ja toteutus määräytyvät kunkin maan mukaan.

 

Koulutusmoduulin sisältö käsittää:

 • kouluttajasta oppimisen ohjaajaksi
 • oppijaryhmien vetäminen
 • keskustelujen ohjaus ja vuorovaikutustaidot
 • motivaatio ja motivointi
 • heterogeeniset oppijaryhmät ja yhteistoiminnallinen oppiminen
 • pedagogiikka ja kulttuuriopetus
 • kouluttajien loukkaava käytös
 • lainsäädännön perusteet
 • oppimisvaikeudet
 • konfliktit, oppijoiden poikkeava ja norminvastainen käytös, kiusaaminen, väkivalta
 • monikulttuurinen osaaminen, eri kulttuuritaustoista tulevat oppijat
 • psykologiset näkokulmat ja häiriöt