(NL) Projectdoelstellingen

Ontwikkeling van het kwalificatieprofiel "European Workplace Tutor"

Binnen het project wordt een kwalificatieprofiel ontwikkeld voor een praktijkopleider met een Europese dimensie; “The European Workplace Tutor"

Overdragen van het Europese kwalificatieprofiel "European Workplace Tutor"?

Het project beoogd om het profiel van “The European Workplace Tutor” en het profiel van de “Learning Proces Guide” te integreren in de nationale systemen van de deelnemende landen.

Ontwikkeling van het kwalificatieprofiel 'Learning Process Guidance"

Het op zichzelf staande sub-profiel van de "Learning Process Guide " wordt onderverdeeld in eenheden van leerresultaten met toegekende studiepunten (ECVET / ECTS). Dit profiel, met inbegrip van de eenheden van leerresultaten en studiepunten wordt overgeheveld naar de nationale systemen door het te laten aansluiten bij bestaande vergelijkbare beroepsprofielen ,In het geval van Nederland is dat het profiel van de praktijkopleider.

Testen van de kwalificatie module "Learning Process Guidance”

Binnen het project wordt ook de op zichzelf staande kwalificatie module van de "Learning Process Guidance"(dat deel uitmaakt van de module structuur van The European Workplace Tutor) getest in alle partnerlanden (met uitzondering van Oostenrijk) in de vorm van pilots op basis van een blended-learning systeem. Voor meer informatie zie navigatie menu Transfer (piloting)

Ontwikkeling van een model voor de certificering?

Bij de ontwikkeling van een certificeringsmodel wordt rekening gehouden met de bestaande nationale kwalificatie systemen van de deelnemende partnerlanden. Hierin wordt ook aandacht besteed aan eerder verworven competenties door middel van informeel en niet-formeel leren in lijn van het profiel van “The Europese Workplace Tutor” en de “Learning Process Guide”.