Eurooppalainen työpaikkaohjaaja – European Workplace Tutor

Opettaminen, kouluttaminen ja ohjaus työpaikalla

Ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevät ovat avainasemassa ammatillisen koulutuksen laadun varmistuksessa. Elinikäisen oppimisen ideologian omaksuminen ja työpaikkakouluttajien roolin muutos kouluttajista valmentajiksi ja ohjaajiksi tarkoittaa, että he kohtaavat tehtävässään uudenlaisia haasteita, tarpeita ja odotuksia.

Työpaikkakouluttajan tehtävissä toimiville pyritään takaamaan mahdollisuus vastata näihin uusiin haasteisiin ja edistää laadukasta ammatillista koulutusta Euroopassa tarjoamalla entistä kattavampaa ja laadukkaampaa työpaikkaohjaajakoulutusta.

Eurooppalainen työpaikkaohjaaja (European Workplace Tutor) on koulutusohjelma, jonka tavoitteena on mahdollistaa työpaikkakouluttajille sellainen osaaminen, jota he tarvitsevat suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan koulutusta, ohjatessaan oppimisprosessia työpaikalla ja arvioidessaan yksilön ja organisaation koulutustarpeita ja vastatessaan niihin.